Monday, March 25, 2019

Structured Educational visit in Ireland Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 2018-1-EL01-KA101-046783 με τίτλο "Αξιοποιώντας διαφορετικές πρακτικές για ποιοτική εκπαίδευση μέσα από την ευρωπαϊκή εμπειρία" η  Άννα Λαμπαρδάκη ΠΕ02, καθηγήτρια του 3ου Γυμνασίου Χανίων, παρακολούθησε το 7ήμερο πρόγραμμα "Structured  Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Ireland" του εκπαιδευτικού οργανισμού English Matters στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από 24/02/2019 - 02/03/2019. 
  Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαλέξεις, εργαστήρια, ομαδικές συζητήσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα για το ιρλανδικό σύστημα εκπαίδευσης, για καλές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης και για τις στρατηγικές διάδοσής τους. Η καθηγήτρια επισκέφτηκε τρία σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, συζήτησε με τους διευθυντές, καθηγητές και μαθητές των σχολείων, περιηγήθηκε στους χώρους τους, μελέτησε θέματα εξετάσεων και παρακολούθησε διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, διαμορφώνοντας εντέλει μια ικανοποιητική άποψη για το ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα.
    Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σύστημα με ενισχυμένο δημόσιο χαρακτήρα, που, εξασφαλίζοντας στα σχολεία άρτια υλικοτεχνική υποδομή, προσβλέπει στην ουσιαστική γνώση, συνδυάζοντας παραδοσιακές αξίες και τεχνικές με σύγχρονα μέσα και διδακτικές μεθόδους. Με πυλώνες τον γλωσσικό και μαθηματικό γραμματισμό δίνει χώρο στην κλασική παιδεία αλλά και στη σύγχρονη τεχνολογία, στην τέχνη και στην τεχνική, στην παράδοση και στην καινοτομία, στον εθνικό αλλά και οικουμενικό πολιτισμό. Παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής φοίτησης σε ένα μεταβατικό σχολικό έτος μεταξύ γυμνασίου και λυκείου διευκολύνει την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτογνωσίας του εφήβου, του προσφέρει έναν ενισχυμένο επαγγελματικό προσανατολισμό που περιλαμβάνει και την βιωματική εργασιακή εμπειρία και συμβάλλει στην ωρίμανση της προσωπικότητάς του. Συνολικά δε, το εν λόγω εκπαιδευτικό σύστημα σέβεται τις ιδιαιτερότητες -ατομικές, πολιτισμικές- , προβάλλει την αναγκαιότητα της προσπάθειας, του διαλόγου και της ευγένειας, και διδάσκει το σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις.
   Επιπλέον, η καθηγήτρια, στο πλαίσιο διαφόρων field project, συμμετείχε σε διαλέξεις και οργανωμένες ξεναγήσεις στην πόλη του Δουβλίνου και σε άλλες περιοχές φυσιολατρικού και ιστορικού ενδιαφέροντος (Limerick, λίμνη Glendalough) με παράλληλο στόχο τη μελέτη της ιστορικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής διάστασης του ιρλανδικού πολιτισμού, και συμμετείχε στη δημιουργία και παρουσίαση του υλικού αυτού ως περιεχομένου διδακτικών δραστηριοτήτων.
   Οι παραπάνω δραστηριότητες επισφραγίστηκαν από την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών και την προοπτική για μελλοντική συνεργασία του 3ου Γυμνασίου Χανίων με τα σχολεία αυτών των συναδέλφων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων eTwinning και Erasmus+ΚΑ2.Μετά την επιστροφή της η κ. Λαμπαρδάκη Άννα ενημέρωσε το σύλλογο διδασκόντων σε ειδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του 3ου Γυμνασίου Χανίων για το περιεχόμενο του προγράμματος, και, παράλληλα με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού, ανέλυσε διεξοδικά και εξέθεσε με λεπτομέρειες τον τρόπο λειτουργίας του ιρλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και ιδιαιτερότητες της ιστορίας και του πολιτισμού της Ιρλανδίας. Η παρουσίαση διανθίστηκε με ενδιαφέροντες διαλόγους μεταξύ των καθηγητών του συλλόγου διδασκόντων.

Ακολούθησε παρουσίαση των εκπαιδευτικών εμπειριών του ταξιδιού στους μαθητές της β΄και γ΄τάξης του 3ου Γυμνασίου Χανίων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καθαριότητα και οργάνωση των σχολικών χώρων, στην ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων, στο αναλυτικό πρόγραμμα και στη  θέση της αρχαιοελληνικής γραμματείας και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στην ιρλανδική εκπαίδευση, με αφορμή σχετικό φωτογραφικό υλικό. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Επίσης κατά το 1ο 15νθήμερο του Μαΐου 2019 η καθηγήτρια σε συνεργασία με μαθητές της β΄τάξης, διεκπεραίωσε το project "Η γλυπτική του δημόσιου αστικού χώρου ως ιστορικό και αξιακό αποτύπωμα" όπως περίπου περιγράφεται στην ακόλουθη σχετική παρουσίαση:Wednesday, November 7, 2018

Αξιοποιώντας διαφορετικές πρακτικές για ποιοτική εκπαίδευση μέσα από την ευρωπαϊκή εμπειρία

Το εγκεκριμένο με χρηματοδότηση Σχέδιο του γυμνασίου μας με τίτλο:“Αξιοποιώντας διαφορετικές πρακτικές για ποιοτική εκπαίδευση μέσα από την ευρωπαϊκή εμπειρία” και με με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA101-046783, με χρονική διάρκεια από 01-06-2018 μέχρι 31-05-2020, ανήκει στην Βασική Δράση 1/ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος 2018, Προγράμματος Erasmus+, τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης.

Με το πρόγραμμα αυτό απώτερος στόχος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του με τρόπο που οι μαθητές μας να αγαπήσουν τη γνώση αλλά και να γίνουν  ερευνητές και δημιουργοί και εν τέλει να διαμορφώσουν ένα γόνιμο ειρηνικό όραμα για το μέλλον ως πολίτες του τόπου τους, της χώρας τους, της Ευρώπης, του κόσμου.

Γενικός στόχος του σχεδίου, όπως διαγράφεται και στον τίτλο του, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης του σχολείου μέσα από υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων  που χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και αφορούν τόσο την καθημερινή διδακτική πρακτική όσο και στον γενικότερο διδακτικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό σε κάθε σχολική πρωτοβουλία και δράση, στο πλαίσιο μιας ολιστικής και σύγχρονης ευρωπαϊκής προσέγγισης του τρόπου λειτουργίας του σχολείου.

 Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 4 δράσεις - ροές:
  • Teaching the cinema in the Classroom and Beyond, του οργανισμού Εuropeanexchange, Λισαβώνα
  • Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Ireland του οργανισμού English Matters,  Δουβλίνο
  • CLIL (Content & Language Integrated Learning) του οργανισμού eti, Μάλτα
  • Reading the city, του οργανισμού Eucourses, Τοσκάνη  Ιταλίας 
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των επιμορφωτικών δράσεων - ροών που επιλέχτηκαν θα οδηγήσει στην απόκτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη νέων διδακτικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες θα ενσωματωθούν οργανικά και θα εξασφαλίσουν αποτελεσματική διδασκαλία και ουσιαστική μάθηση, ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις και εν γένει καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής. Υπηρετώντας με τρόπο δημιουργικό και αποδοτικό τις παραπάνω ανάγκες, θα επιφέρουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα που θα επηρεάσουν άμεσα και έμμεσα το σύνολο της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς).